Garant odbornej spôsobilosti
Jednoduchšia cesta pre Vaše podnikanie.
Začínate podnikať v doprave, ale nie ste odborne spôsobilý?

Máte stavebnú firmu a chýba Vám zamestnanec s odbornou spôsobilosťou v doprave?

Rozbiehate taxislužbu a potrebujete niekoho s odbornou spôsobilosťou?


Disponujem potrebnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti v doprave, pomôžem Vám zabezpečiť vydanie licencie, aby Vaše podnikanie mohlo bezstarostne fungovať.
Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby
Odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy
Odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej osobnej dopravy
Vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 27 ods. 3 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Vykonaná skúška podľa § 41 ods. 2 písm. c) zákona č. 56/2015 Z. z. o cestnej doprave.
Vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej osobnej dopravy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Copyright © 2015 by Igor Hornak- Všetky práva vyhradené. | info@odborna-sposobilost.sk
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ  V DOPRAVE
Odborná spôsobilosť v doprave